Компания басшылы?ы

Бас директор
Елеусінов Хожалепес Тажіман?лы

?.И.С?тпаев атында?ы ?аза? Политехникалы? Институтыны? м?най факультетін ая?тады (Алматы ?., ?Р). «?азМ?найГаз» ?К» А? компаниялары тобында т?рлі ?ызметтерді ат?арды. «Т?п-?ара?ан Оперейтинг Компани Б.В.» ЖШС А?тау ?. филиалында бас директорды? маркетинг ж?не сатып алулар ж?ніндегі орынбасары ?ызметін ат?арды. Бас директор болып та?айындал?ан?а дейін Серіктестікте бас директорды? ?кімшілік ж?ніндегі орынбасары ?ызметін ат?арды.